Yangi qo'shilgan adabiyotlar

Bu qanday ishlaydi

Qr code

QR kodni mobil telefoningiz yordamida skaner qiling

WEB sahifa

Telefoningiz orqali belgilangan web sahifaga o'ting

Kitoblar

Web sahifadan o'zingiz yoqtirgan kitoblarni izlang, toping, online o'qing va qurilmangizga yuklang

Энг қизиқ латифалар

Шодмон Отабек  

Латифалар, ҳангомалар табиий равишда туғилади ёки тўқилади, сўнг оғиздан оғизга ўтиб оммалашади. Латифаларда давр руҳи, одамларнинг феъл-атвори яққол очилади.Одамларнинг кулгига муносабатига, наманинг устидан ва қандай кулаётганига қараб унинг кимлигини, характерини билиш мумкин. Айни чоғда, латифалар халқнинг маданияти, менталитети ҳақида ёрқин тасаввур беради.


  • 169
  • 53

Ichindagi ichindadur

Jaloliddin Rumiy  

"Ichindagi ichindadur" Mavlono Jaloliddin Rumiyning turli majlislarda bildirgan o‘tlug‘ fikrlaridan tarkib topgan. Siz ushbu risolani o‘qib, inson va olam, ong va borliq, inkor va isbot, xayol va amal singari falsafiy tushunchalarning asl mohiyatini anglaysiz. Va hamma narsa O‘zingizda, hamma narsa O‘zingizdan ekanligiga yana bir bor iymon keltirasiz.


  • 148
  • 57

Go‘ro‘g‘li

Mamatqul Jo‘rayev  

Atoqli o‘zbek xalq baxshilari tomonidan sevib kuylangan “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarida ona yurtni qahramonona himoya qilishi, vatanni ko‘z qorachig‘iday asrab-avaylash, pok sevgi va sadoqatni ulag‘lash, oila qo‘rg‘onini muqaddas deb bilish, xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro do‘stlikni qadrlash, yurt daxlsizligi, osoyishtalik, erk, baxt va farovonlik uchun kurash g‘oyasi tarannum etilgan.


  • 88
  • 19

Давлат ва ҳуқуқ назарияси

Х. Т. Одилқориев  

Дарслик давлат ва ҳуқуқ соҳасидаги ҳозирги замон илмий концепцияларни инобатга олган ҳолда тайёрланган бўлиб, унинг мавзулари анъанавий ёндашувлар билан бир қаторда янги муаммолар ҳамда нуқтаи назарлар талқин этилган. Мамлакатда шаклланаётган фуқаролик жамияти, демократик давлатчилик ва ҳуқуқий тизим  хусусиятларига оид назарий хулосалар ўз ифодасини топган, давлат ва ҳуқукнинг  келиб чиқиши, моҳияти, мехенизми, функциялари, шакллари, уларнинг жамияти модернизациялаш давридаги роли жонли тарзда баён этилган.


  • 73
  • 72