Adabiyotlar

Қилич ва қалқон (2- китоб)

Вадим Кожевников  

Вадим Кожевниковнинг «Қилич ва қалқон 2- китоб» романи совет разведкасининг фашистлар устида олиб борган жасоратга тўла ишларидан ҳикоя қилади. Романда тасвирланган қаҳрамонлар -совет разведкачилари руҳий олами гўзал, иродаси ниҳоятда мустаҳкам ватанпарварлик ҳиссига эга бўлган кишилардир. Улар душманга ҳарбий ва иқтисодий сирларни онгига, машъум ниятларини барбод этишга, она юртга яширин суратда тайёрланаётган хавфли ишлардан огоҳ қилишга - халқнинг қалқон ва қасоскор қиличи бўлишга ҳаракат қиладилар.


  • 87
  • 38

Хавотирланишни бас қилиш ва яшай бошлаш йўллари

Дейл Карнеги  

Хавотир билан боғлиқ вазиятларни ҳал қилишнинг энг тезкор ва ишончли усулини билмоқчимисиз? Ўнлаб китобларнинг юзлаб сахифаларини ўқиб кейинроқ хулоса чиқаришга уринмасдан, ҳозирнинг ўзида қўллашингиз мумкин бўлган усулларга мухтожмисиз?

Унда фавқулодда иқтидорли муаллиф Дейл Карнегининг ушбу асари мутолаасига шошилинг. Унинг хавотирга боғлиқ муаммоларни ҳал этиш технологияси дунё миқёсида энг яхшиларидан биридир. Китобни ўқиш асносида хавотирсиз яшаш мумкинлигига хам амин бўласиз. Хаётий фаолиятингиз ва кайфиятингизни юқори даражада тутишни ўрганасиз.


  • 86
  • 53

Урушнинг давоми

Наби Жалолиддин  

Сиз ёзувчи Наби Жалолиддинни “Хайём”, “Тегирмон” каби тарихий романлари оркали яхши танийсиз. Унинг ушбу китобга киритилган қисса ва ҳикояларида Афғон  урушининг аянчли хамда изтиробли манзаралари тасвирланади. Шунингдек, ўзига хос услуб ва шаклда ёзилган “Курб” романи ҳам сизни бефарқ қолдирмайди, деб ўйлаймиз, азиз ўкувчи!


  • 80
  • 21

Ўйлар, ҳикматлар, нақллар, шеърлар

Абу Райҳон Беруний  

Буюк аллома Берунийнинг минг йиллик тўйини ўтказиш биргина бу олижаноб сиймонинг тантанаси бўлибгина қолмай, балки бутун фан ва маданиятимиз тантанасидир. Чунки Абу Райҳон Беруний Ўрта Осиё фанини Шарқ фани ютуқлари билан ҳар томонлама чуқур эгаллаб маълум юксакликка эришди, замонасида ва ундан олдин, кейин ҳам ҳеч ким етолмаган чўққига чиқди.

Ўн аср олдин Хоразм вилоятида дунёга келган бу мўътабар зот жаҳон фани ва маданиятига чинакам улкан ҳисса қушди. Беруний 150 дан ортиқ асар яратди. Буларнинг баъзилари кичик-кичик рисола — китобча бўлса, кўпи бир-икки жилдли, тўрт юз- беш юз бетли, баъзилари минг бетли китобдан иборат.

Бу китобларни мавзуларга бўлиб чиқсак, Берунийнинг қайси фанга қанчалик эътибор берганлиги ва у билан қанчалар шуғулланганлиги манзараси кўз олдимизга келади. Ушбу китобда алломанинг баъзи асарларидан намуналар келтирилган.


  • 112
  • 24