Tizim haqida

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasining mazkur sayti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi PQ-3271-son qarori bilan tasdiqlangan kompleks chora-tadbirlar dasturining 19-bandida belgilangan  (Jamoat joylarida QR-kodlar yordamida O‘zbekiston Milliy kutubxonasi elektron kitoblari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni maxsus tablolarda joylashtirish va ularni mobil qurilmalarga yuklab olish va o‘qish imkoniyatini yaratish) vazifalarni bajarish maqsadida yaratildi.

Tizim aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni yanada oshirish va mutolaa madaniyatini targ‘ib qilishga qaratilgan. Zero, kitob inson aqlini charxlaydigan, uni ma’naviy kamolot sari yetaklaydigan bebaho bir vositadir. Xalqimiz azaldan kitobxonligi va ilm-ma’rifatga intilishi bilan mashhur bo‘lgan. O‘zbekiston hududidagi vokzal va aeroportlarning kutish zallarida, stansiyalarda, bekatlarda bunday imkoniyatning yaratilishi, aholi o‘rtasida kitobxonlikni yuksaltirishga va mutolaa madaniyatini  targ‘ib etishga xizmat qiladi.

Yo‘lovchilar joriy etilgan virtual kutubxonadan o‘z smartfonlariga tablodagi QR-kodni skanerlab, kitoblarning elektron nusxasini hamda ularning audio- va video variantini uyali telefonlari xotirasiga bepul yuklab, mutolaa qilishlari mumkin.

Adabiyotlar

Энг қизиқ латифалар

Шодмон Отабек  

Латифалар, ҳангомалар табиий равишда туғилади ёки тўқилади, сўнг оғиздан оғизга ўтиб оммалашади. Латифаларда давр руҳи, одамларнинг феъл-атвори яққол очилади.Одамларнинг кулгига муносабатига, наманинг устидан ва қандай кулаётганига қараб унинг кимлигини, характерини билиш мумкин. Айни чоғда, латифалар халқнинг маданияти, менталитети ҳақида ёрқин тасаввур беради.


  • 169
  • 53

Ichindagi ichindadur

Jaloliddin Rumiy  

"Ichindagi ichindadur" Mavlono Jaloliddin Rumiyning turli majlislarda bildirgan o‘tlug‘ fikrlaridan tarkib topgan. Siz ushbu risolani o‘qib, inson va olam, ong va borliq, inkor va isbot, xayol va amal singari falsafiy tushunchalarning asl mohiyatini anglaysiz. Va hamma narsa O‘zingizda, hamma narsa O‘zingizdan ekanligiga yana bir bor iymon keltirasiz.


  • 148
  • 57

Go‘ro‘g‘li

Mamatqul Jo‘rayev  

Atoqli o‘zbek xalq baxshilari tomonidan sevib kuylangan “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarida ona yurtni qahramonona himoya qilishi, vatanni ko‘z qorachig‘iday asrab-avaylash, pok sevgi va sadoqatni ulag‘lash, oila qo‘rg‘onini muqaddas deb bilish, xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro do‘stlikni qadrlash, yurt daxlsizligi, osoyishtalik, erk, baxt va farovonlik uchun kurash g‘oyasi tarannum etilgan.


  • 88
  • 19

Давлат ва ҳуқуқ назарияси

Х. Т. Одилқориев  

Дарслик давлат ва ҳуқуқ соҳасидаги ҳозирги замон илмий концепцияларни инобатга олган ҳолда тайёрланган бўлиб, унинг мавзулари анъанавий ёндашувлар билан бир қаторда янги муаммолар ҳамда нуқтаи назарлар талқин этилган. Мамлакатда шаклланаётган фуқаролик жамияти, демократик давлатчилик ва ҳуқуқий тизим  хусусиятларига оид назарий хулосалар ўз ифодасини топган, давлат ва ҳуқукнинг  келиб чиқиши, моҳияти, мехенизми, функциялари, шакллари, уларнинг жамияти модернизациялаш давридаги роли жонли тарзда баён этилган.


  • 73
  • 72