Tizim haqida

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasining mazkur sayti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi PQ-3271-son qarori bilan tasdiqlangan kompleks chora-tadbirlar dasturining 19-bandida belgilangan  (Jamoat joylarida QR-kodlar yordamida O‘zbekiston Milliy kutubxonasi elektron kitoblari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni maxsus tablolarda joylashtirish va ularni mobil qurilmalarga yuklab olish va o‘qish imkoniyatini yaratish) vazifalarni bajarish maqsadida yaratildi.

Tizim aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni yanada oshirish va mutolaa madaniyatini targ‘ib qilishga qaratilgan. Zero, kitob inson aqlini charxlaydigan, uni ma’naviy kamolot sari yetaklaydigan bebaho bir vositadir. Xalqimiz azaldan kitobxonligi va ilm-ma’rifatga intilishi bilan mashhur bo‘lgan. O‘zbekiston hududidagi vokzal va aeroportlarning kutish zallarida, stansiyalarda, bekatlarda bunday imkoniyatning yaratilishi, aholi o‘rtasida kitobxonlikni yuksaltirishga va mutolaa madaniyatini  targ‘ib etishga xizmat qiladi.

Yo‘lovchilar joriy etilgan virtual kutubxonadan o‘z smartfonlariga tablodagi QR-kodni skanerlab, kitoblarning elektron nusxasini hamda ularning audio- va video variantini uyali telefonlari xotirasiga bepul yuklab, mutolaa qilishlari mumkin.

Adabiyotlar

Танланган асарлар

Абдулла Қодирий  

Улуғ адиб, ўзбек романчилиги асосчиси Абдулла ҚОДИРИЙни таъриф-тавсифлашга ҳеч зарурат йўқ эса-да, айтиш керакки, у бир умр миллат дарди билан нафас олди, ўзбек қалби жавоҳирларини тарона қилди, мозийимизни рўй-рост кўрсатди. Унинг шахси жуда жасур, мардона эди. Миллатнинг ҳурлиги, бахт-саодатига бутун истеъдодини бағишлаган, жонини тиккан Қодирийни халқимиз душманлари қатл этди. Унинг умри ярим нўлда узилди. Нетонгки, фавқулодда ёрқин истеъдоди билан дурдона асарлар битишга улгурган эди.

 

 

 Qr-Code_AbdullaQ_500x500ppi.png


  • 58
  • 83

O'tkan kunlar

Abdulla Qodiriy  

Xalqimizning artloqli farzandi. ulug' so'z san'atkori Abdulla Qodiriy benazir romanlari, hayot haqiqatiga yogrilgan hikoya va hajviyalari bilan milliv adabiyotimiz xazinasini boyitdi, uni yangi bosqichga olib chiqdi.Qodiriy - milliy romanchilik maktabining tamal toshini qo'ygan yozuvchi. Adib qalamiga mansub "O'tkan kunlar" romani zamonaviy o'zbek adabiyotining durdonalaridan biri sanaladi.

 

 

Qr-Code_O’tganK_500x500ppi.png


  • 57
  • 25

Евгений Онегин

Aleksandr Sergeyevich Pushkin  

Ўз вактида “Рус шеъриятининг қуёши” деб ном олган Пушкин насрда ҳам, назмда ҳам самарали ижод қилган буюк сиймодир. У янги рус адабиётининг асосчиларидан бири сифатида рус маданияти тарихида чукур из қолдирди. Қўлингизда рус шоири Пушкиннинг “Евгений Онегин” шеърий романи Ойбек томонидан ўзбек тилига ўгирилган. Ушбу асар маънавиятингизни бойитади, деган умиддамиз.

 

 

Qr-Code_YvgeniyO_500x500ppi.png


  • 34
  • 12

Охирзамон нишоналари

Чингиз Айтматов  

Чингиз Айтматовнинг “Кассандра тамғаси" романи муаллифнинг рухсати билан ўзбекча нашрида "Охирзамон нишоналари” деб аталди. Буюк адиб ушбу фалсафий романида бутун сайёра, борингки космос миқёсида кенг ва узвий мушоҳада юритган, бугунги шафқатсизлик, ёвузлик, ваҳшийлик уруғларининг келажакда қандай даҳшатли мевалар беришини космик юксакликдан башорат қилган.

 

 

Qr-Code_OxirzamonN_500x500ppi.png


  • 52
  • 59